v zmysle čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 Zákona NR SR o rokovacom poriadku Vám podávam nasledovnú interpeláciu poslanca.
Interpelujem Vás vo veci ďalšieho schvaľovania Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, ktorý bol, v bode 4, prerokovaný na 10. zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej Rady), dńa 30. júna 2017 (podľa elektronicky verejne prezentovanej schválenej zápisnice). Záver k bodu 4: Prítomní jednomyseľne schválili Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Čítať ďalej...

Posledné dni je v našej spoločnosti na pretrase existencia osemročných gymnázií, konkrétne ich počet. Pre objasnenie, treba popravde napísať, že osemročným gymnáziám pri ich vzniku, bol ešte na začiatku 90.rokov minulého storočia, za ministrovania Prof. Jána Pišúta, určený limit pre ich vznik, do výšky 5%, čo sa dnes zamlčiava.

Čítať ďalej...

Pozeral som na TV Lux návštevu pápeža Františka medzi ľudom a národmi Amazónie v Peru. Úžasný zážitok i jeho reč, či privítanie obyvateľmi Amazonských pralesov, ktorých pestrosť v kultúre, v tradíciách, ľudovej tvorbe i výrobe je potrebné nielen obdivovať, ale aj im pomáhať pri ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva pred doslovným rabovaním nadnárodnými monopolmi.

Čítať ďalej...

Horúcou témou posledných dní bolo rušenie osemročných gymnázií. Kritika smerovala najmä zo strany opozície. Ako sa na to pozerá bývalý minister školstva Dušan Čaplovič a čo hovorí na pochvalu Mareka Maďariča, že Andrej Kiska je dobrým prezidentom? „Žiaľ, Kiskove rozhodnutia nevychádzajú z jeho hlavy, ale od jeho poradcov, a on je iba hlasná trúba ich názorov," hovorí pre PL Čaplovič.

Čítať ďalej...
Načítať viac