Odmietam nechutné šikanovanie politikov v súvislosti s udeľovaním akademických titulov a písania záverečných bakalárskych, magisterských a doktorandských prác. 

Naďalej som presvedčený o tom, že je to úplne v kompetencii akademických funkcionárov, vedeckých rád a senátov. Politika na univerzity nepatrí a preto som, s čistým svedomím, hlasoval proti programu dnešnej mimoriadnej schôdze, zvolanou poslancami opozície. Parlament nie je vyšetrovacím orgánom, udeľovanie titulov je, opakujem, v úplnej kompetencii univerzít, vysokých škôl  a ich kompetentných orgánov. Nie je pre mňa akceptovateľné, aby opozícia používala slovník diktátorských režimov, keď predstaviteľ SAS, jej predseda R. Sulík, vyzýva rektora a celé vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aby rezignovali na svoje funkcie. Je to v rozpore s vysokoškolským zákonom, je to hrubé, totalitné vstupovanie do autonómie univerzít, ktoré ohrozuje demokratickú spoločnosť. To však predstaviteľov siedmej veľmoci nezaujíma. Vyzývam mnohých, najhorlivejších opozičných politikov z parlamentu, aby si najsamprv pozametali pred vlastným prahom a zhodnotili, ako získali svoje akademické tituly, často v rozpore s vysokoškolským zákonom a internými pravidlami univerzít. A nech nezabúdajú na vlastné návrhy zrušiť písať záverečné práce a absolvovať len záverečné ústne skúšky na vysokých školách, predložené v  roku 2011, ktoré som v roku 2012 v novele vysokoškolského zákona neakceptoval. Však páni poslanci  E. Jurzyca a M. Beblavý?     

Dušan Čaplovič, poslanec NR SR a bývalý minister školstva SR