Kocúrkovo so štátnym znakom. Nový vizuál, ktorý má nahradiť štátny znak na dresoch našej hokejovej reprezentácie, je skutočne nehoráznym paškvilom, mačkopsom v posvätení pomazaných hláv predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) pod vedením podnikateľa Martina Kohúta.


Prezident SZĽH prejavil týmto činom hrubú neznalosť významu štátnej symboliky, chránenej Ústavou SR a ústavným zákonom o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní. Použitie dvojkríža zo štátneho znaku v kombinácii s tromi hokejkami je skutočným paškvilom, výsmechom, tak ako na túto skutočnosť kriticky poukázal môj poslanecký kolega Anton Hrnko. V celosti sa s ním zhodujem!

Sponzorské čachre-machle nemajú čo v štátnej reprezentácii robiť

Na dresoch našej reprezentácie má byť štátny znak, nie spoločný vizuál hokejového zväzu a štátnej reprezentácie. Kúzlenie, sponzorské čachre-machle nemajú čo v štátnej reprezentácii robiť, iba ak si pán predseda P. Kohút snaží urobiť zo zväzu súkromnú spoločnosť, firmu. No potom nemá čo na čele vrcholového orgánu národného hokejového zväzu robiť a ani nežiadať štátnu podporu na základe podpísanej zmluvy z MŠVVŠ SR. Jediné schodné riešenie je návrat k štátnemu znaku na našich reprezentačných dresoch, podobne ako v bratskej Českej republike, a prestať si robiť zo štátneho znaku, symbolu štátnosti, srandu.

(www.parlamentnelisty.sk, 25. septembra 2018)